Språkskola Axioma – lära sig tyska i München – också live online

Tyskakurser i språkskolan Axioma mellan Technischer Universität (TU) och Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)

sekretariat@sprachschule-axioma.de
(089)12099200

Kurser i små grupper

Vi har endast utbildade lärare med tyska som modersmål.

Alla deltagare får ett deltagardiplom!

Gratis klassificering

Vår språkskola
Tyskakursen (från 590 Euro/4 veckor) går av stapeln i Münchens centrum, på Amalienstraße, som är en av stadens finaste adresser mitt emellan Technischer Universität (TU) och Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). I närheten av skolan finns en mängd trevliga kaféer, barer, affärer och dessutom engelska trädgården. Efter din tyskakurs kan du uppleva München med sin engelska trädgård, mysiga biergarten och de eleganta inköpsgatorna i centrum. Språkskolan nås snabbt och enkelt med U-Bahn (U3/U6 hållplats Universität), busslinje 150, 154 (153) (Türkenstraße) eller med spårvagn 27 (28) (Schellingstraße).

Tyskakurser A1-C2, TestDaF-förberedelse, DSH-kurser

Du söker en tyskakurs i München?
Du vill gärna lära dig (bättra på din) tyska? Vill du studera i Tyskland? Måste du avlägga TestDaF, DSH-prov eller något annat prov i München? Behöver du lära dig tyska för jobbet, affärer, affärskorrespondens eller som förberedelse för en anställningsintervju? Söker du efter en intensivkurs eller en kurs i grammatik, ortografi, punktering, skriven tyska eller konversation? Vår språkskola i München är rätt ställe för dig. Vi erbjuder dig speciella tyskakurser i München med priser som börjar från endast 200 euro/4 veckor. Vi beaktar dina individuella behov. Våra tyskakurser består inte av stora grupper där man inte kommer till tals. I en liten grupp kommer du oftare till tals och du lär dig tyska snabbt. Individuell träning är möjlig.

Vi erbjuder tyskakurser på nivåerna A1-C2 samt professionell förberedelse för TestDaF, det tyska språkprovet för högskolestudium (DSH), inträdesprovet för Studienkolleg, Goethe-certifikatet A1, A2, B1, B2, C1 och C2, TELC.

Vill du avlägga TestDAF i München?
Om man har klarat TestDAF provet, är det lättare att komma in på de flesta tyska universitet. TestDaF är ett centralt standardiserat prov för att bekräfta de studenters eller forskares kunskaper i tyska som vill studera i Tyskland eller arbeta vid tyska högskolor. Vår språkskola i München tränar dig optimalt i alla de kunskaper som TestDaF kräver (muntlig framställning, skrivning, läs- och hörförståelse). För att klara av TestDaF måste man ha minst TestDaF-vitsord 3 i alla färdigheter. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Technische Universität München (TU) och Fachhochschule München (FHM) accepterar Test-DaF-vitsord 4 i alla färdigheter. TestDaF-förberedelsekursen (200 Euro/4 veckor) vid vår språkskola i München förbereder dig på bästa sätt för detta prov.

Du vill avlägga det tyska språkprovet för högskolestudium (DSH) i München?
DSH är ett språkinträdesprov, som skall bekräfta att studiesökande som inte har tyska som modersmål har de språkkunskaper som krävs för högskolestudium i Tyskland. Det måste också avläggas av studiesökande med tyskt medborgarskap som saknar tyskspråkig skolexamen (t.ex. utflyttade personer med tyskt medborgarskap, men med utländsk studierätt). Våra tyskakurser i München förbereder dig för DSH.

Axioma är ett certifierat testcenter för Telc Deutsch C1 Hochschule certifikatet är obligatoriskt för tillträde till alla tyska universitet och andra högskolor.

A1.1 – C1
timmar/vecka: 20
10.00 – 13.15
måndag – fredag
590,00 euro/4 veckor  1080,00 euro/8 veckor
B1, B2, C1
timmar/vecka: 4
måndag + torstag, 19.00 – 20.30
 390,00 euro/8 veckor   495,00 euro/12 veckor

Axioma är ett certifierat testcenter för Telc Deutsch C1 Hochschule certifikatet är obligatoriskt för tillträde till alla tyska universitet och andra högskolor.

Axioma Language Academy and Editing

Türkenstr. 72
80799 München

*cross Georg-Elser-Platz, first door on the left
**The school is located to the right of the Cafe Zeitgeist.

Phone: 0049-89-12099200
E-Mail: sekretariat@sprachschule-axioma.de
WhatsApp: 0049-178-7384836

Reachability by phone:
Monday to Friday, 9.30 – 14.00 Uhr

Mondays 9.30 – 13.30 Uhr
18.00 – 20.00 Uhr
Tuesdays 9.30 – 15.00 Uhr
18.00 – 20.00 Uhr
Wednesdays 9.30 – 13.30 Uhr
Thursdays 9.30 – 18.30 Uhr
Fridays 09.30 – 13.30 Uhr
Contact